S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Badania archeologiczne

[06.03.2017 r.] Rozpoczęcie wyprzedzających badań archeologicznych.

Wykonawca zlecenia - konsorcjum Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął wyprzedzające badania archeologiczne na stanowiskach będących w kolizji z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy-Dworzysko (badane stanowiska to Święte 12 i Dworzysko 14).

Badania archeologiczne