S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Nagłówek serwisu

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

25/07/2018

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

374 722 113,70 PLN

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 083 471 022,94 PLN

/NUMER PROJEKTU: POIS.04.01.00-00-0011/17

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 054 835 270,88 PLN

/NAZWA PROJEKTU: Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz

Aktualności Archiwum

Zamknięcie odcinka ul. Chmielniki w Świeciu

[26.02.2021] W niedzielę 28.02.2021 r. w godzinach wieczornych zostanie czasowo zamknięta droga gminna 031314C przebiegająca pod wiaduktem WS1-8 – odcinek ul. Chmielniki w Świeciu.

Przerwa zimowa na placu budowy

[22.01.2021 r.] Pomimo trwającego od 15 grudnia 2020 r. kontraktowego okresu zimowego, który potrwa do 15 marca 2021 r., wykonawca Budimex S.A. kontynuuje roboty, w zakresie na jaki pozwalają warunki atmosferyczne. Warto zaznaczyć, że kontraktowy okres zimowy nie jest wliczany do czasu trwania Kontraktu i w tym okresie Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji prac.

Zamknięcie DG 031018C w m. Święte

[19.12.2020] Postępujące prace związane z budową drogi dojazdowej DS-4 i budową wiaduktu WD1-2 w m. Święte wymuszają czasowe zamknięcie wlotu drogi gminnej 031018C na jej skrzyżowaniu z drogą krajową DK-5 i drogą powiatową 1257C Michale-Sartowice.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Budimex
Wykonawca