S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie z dnia 6.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (treść poniżej). 

Wszczęcie postępowania administracyjnego

[28.11.2016r.] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

Projekt zieleni. Porozumienie z Lasami Państwowymi.

[20.10.2016 r.] W poprzednim miesiącu trwały prace geodezyjne nad wyznaczeniem nowych punktów granicznych oraz oznaczenia drzew znajdujących się poza pasem drogowym projektowanej drogi S5 na obszarze Nadleśnictwa Dąbrowa (Leśnictwo Grabowiec i Leśnictwo Terespol).

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Pizzarotti
Wykonawca