S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

[25.04.2017 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 18.04.2017 r.

[20.04-2017 r.] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 1 Nowe Marzy – Dworzysko uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.222.2016.KŚ.8):

Badania archeologiczne

[06.03.2017 r.] Rozpoczęcie wyprzedzających badań archeologicznych.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Pizzarotti
Wykonawca