S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Badania archeologiczne

[06.03.2017 r.] Wykonawca - firma Impresa Pizzarotti & C.S.pA, rozpoczął wykonywanie badań archeologicznych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie z dnia 6.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (treść poniżej). 

Wszczęcie postępowania administracyjnego

[28.11.2016r.] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Pizzarotti
Wykonawca