S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiany organizacji ruchu na DK5

[21.03.2019 r.] Informujemy, że w dniu 20.03.2019 r. na drodze krajowej nr 5 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w okolicy m. Sulnowo (km istniejący 12+600 – 13+340). Ruch pojazdów został przełożony na tymczasowy, nieco ponad 700 metrowy objazd. Zmianę wprowadzono na potrzeby kolejnych zaplanowanych robót związanych z realizacją inwestycji.