S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace na budowie

[11.01.2019 r.] Pomimo obowiązującej (od 15 grudnia do 15 marca) przerwy zimowej Generalny Wykonawca budowy drogi ekspresowej S5 odcinka Nowe Marzy-Dworzysko prowadzi prace w branży wodno-kanalizacyjnej oraz w branży mostowej.

 

Przerwa zimowa

[17.12.2018 r.] W okresie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. na terenie budowy drogi ekspresowej S5, obowiązywać będzie tzw. przerwa zimowa. Wykonawcy deklarują jednak prowadzenie robót budowlanych.

Prace na placu budowy

[23.11.2018 r.] Na budowie odcinka Nowe Marzy – Dworzysko Wykonawca rozpoczął prace w branży drogowej na obwodnicy m. Świecie. Wykonawca zajmuje się tam układaniem podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego będących elementami konstrukcji nawierzchni.