S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

[13.07.2020] W poniedziałkowe popołudnie 13.07.2020 r. ruch z ponad dwukilometrowego odcinka S-5 za węzłem Nowe Marzy, od okolic obiektu WD1-2, który skomunikuje drogę powiatową nr 1255C (Święte – Grabowiec) i drogę gminną nr 031018C (Sartowice Dolne – Święte) z drogą ekspresową, został przełożony na równoległą drogę dojazdową DS6.

Punkt Informacji Drogowej

[22.05.2020] W związku z mającymi się niebawem rozpocząć pracami budowlanymi na odcinku 1 S-5 od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko przypominamy czynny całodobowo dyżurny numer telefonu Punktu Informacji Drogowej zbierający informacje o warunkach panujących na drogach i przekazujący je środkom masowego przekazu.

Kontynuacja etapu projektowego

[15.05.2020] Budimex kontynuuje roboty przygotowawcze polegające na analizie i weryfikacji materiałów wyjściowych i dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, m.in. specyfikacji technicznych, projektu tymczasowej organizacji ruchu czy planu bezpieczeństwa na placu budowy.