S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Serwis dla podwykonawców

[29.04.2019 r.] Pragniemy poinformować, na stronie internetowej GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców”. Zebrane są tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Zmiany organizacji ruchu na DK5

[21.03.2019 r.] Informujemy, że w dniu 20.03.2019 r. na drodze krajowej nr 5 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w okolicy m. Sulnowo (km istniejący 12+600 – 13+340). Ruch pojazdów został przełożony na tymczasowy, nieco ponad 700 metrowy objazd. Zmianę wprowadzono na potrzeby kolejnych zaplanowanych robót związanych z realizacją inwestycji.