S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace początkowe

[11.07.2017] W dniu 11.07.2017 r. Wykonawca robót w ramach prac przygotowawczych dokonał pomiarów geodezyjnych na terenie przeznaczonym pod budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km.

Przekazanie placu budowy

[29.06.2017 r.] Dnia 29 czerwca 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą "Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Nowe Marzy”(bez węzła) do węzła „Dworzysko”(z węzłem) o długości około 23,3 km.