S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przerwa zimowa na placu budowy

[22.01.2021] Pomimo trwającego od 15 grudnia 2020 r. kontraktowego okresu zimowego, który potrwa do 15 marca 2021 r., wykonawca Budimex S.A. kontynuuje roboty, w zakresie na jaki pozwalają warunki atmosferyczne. Warto zaznaczyć, że kontraktowy okres zimowy nie jest wliczany do czasu trwania Kontraktu i w tym okresie Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji prac.