S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Pocisk znaleziony podczas prac przygotowawczych

[19.06.2020] Wykonawca Budimex S.A. kontynuuje prace projektowe (o czym szerzej w zakładce Postęp prac), niemniej rozpoczął także prace przygotowawcze do robót na placu budowy. 

Zabezpiecza istniejące elementy infrastruktury, organizuje plac składowy, usuwa warstwy humusu oraz przygotowuje podłoże.  19 czerwca 2020 r. w trakcie podejmowania prac przygotowawczych przy obiekcie WS1-4 w miejscowości Wiąg (przejazd nad drogą powiatową nr 1258C i drogą gminną nr 031021C), ok. km 9+557, został odnaleziony pocisk pochodzący z czasów II wojny światowej. Policja zabezpieczyła miejsce znaleziska do czasu przyjazdu wojskowego patrolu saperskiego, który z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa przetransportował pocisk na poligon wojskowy w Chełmnie. Nadzór saperski Wykonawcy sprawdził teren wokół obiektu WS1-4 – więcej pocisków nie ujawniono.


Dokumentacja fotograficzna - pocisk znaleziony w pobliżu obiektu WS1-4

Teren przyległy sprawdzony przez nadzór saperski Nadzór saperski sprawdza przyległy teren Pocisk znaleziony ok. 200 m od obiektu WS1-4 Zabezpieczony teren, w obrębie którego znajdował się pocisk Zabezpieczony teren, w obrębie którego znajdował się pocisk