S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiany organizacji ruchu na DK5

[21.03.2019 r.] Informujemy, że w dniu 20.03.2019 r. na drodze krajowej nr 5 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w okolicy m. Sulnowo (km istniejący 12+600 – 13+340). Ruch pojazdów został przełożony na tymczasowy, nieco ponad 700 metrowy objazd. Zmianę wprowadzono na potrzeby kolejnych zaplanowanych robót związanych z realizacją inwestycji.

Ponadto w miejscowości Nowe Marzy na drodze krajowej nr 5 km 0+725 - 1+000 w dniu 21.03.2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w postaci tymczasowego zwężenia jezdni na potrzeby prac związanych z budową wiaduktu. We wspomnianych lokalizacjach kierowcy powinni liczyć się z ograniczeniami prędkości.

W związku z powyższym prosimy wszystkich kierowców o szczególną ostrożność i zwrócenie bacznej uwagi na obowiązujące znaki.