S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu w okolicy węzła Świecie Północ (Morsk)

 

[10.10.2020] W czwartek 10 grudnia 2020 r. planuje się przełożenie ruchu z DK-5 na na nowo wybudowaną lewą jezdnię przyszłej S-5 od km 12+100 do 13+900 (kilometraż S-5), w pobliżu węzła Morsk (Świecie Północ).

 

Na wskazanym odcinku trwają prace związane z przebudową drogi krajowej nr 5 na drogę ekspresową S-5. Oddana do użytku lewa jezdnia przyszłej S-5 zostanie podłączona pod wprowadzone na potrzeby przebudowy węzła Morsk tymczasowe rondo. Przejście z istniejącego śladu drogi krajowej na przyszłą S-5 nastąpi bypassem.

Należy pamiętać o tym, że na wskazanym odcinku obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h, na dojeździe do ronda – 40 km/h.

Planuje się, że zmiana organizacji ruchu na tym odcinku będzie obowiązywać do końca kwietnia przyszłego roku.