S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na węźle Nowe Marzy

[23.08.2021] W dniach 24-25 sierpnia 2021 r. planuje się wdrożenie nowej tymczasowej organizacji ruchu na węźle Nowe Marzy polegającej na zmianie lokalizacji wpięć łącznic. 

Łącznica zjazdowa w kierunku na autostradę A1 od strony Bydgoszczy zostanie przesunięta w kierunku na Gdańsk, natomiast łącznica wjazdowa z autostrady A1 na DK5 w kierunku na Gdańsk/Grudziądz zostanie podporządkowana na zasadach skrzyżowania trójwlotowego typu T.

Należy pamiętać, że w obrębie węzła Nowe Marzy obowiązuje zakaz ruchu pieszych oraz zakaz wyprzedzania z jednoczesnym ograniczeniem prędkości do 40 km/h.  

Pozostałe elementy tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzone w przeszłości pozostają bez zmian.

 

 


Zmiana organizacji ruchu na węźle Nowe Marzy

Zmiana TOR - węzeł Nowe Marzy