S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy m. Świecie

[28.12.2018 r.] Przypominamy Państwu, że w związku z budową drogi ekspresowej S5 na obwodnicy m. Świecie obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Cały ruch drogowy na obwodnicy m. Świecie został skierowany na jedną, zachodnią jezdnię. Na całej długości obwodnica jest drogą jednojezdniową z ruchem dwukierunkowym.

Ponadto nastąpiła zmiana organizacji ruchu na całej długości drogi od m. Nowe Marzy – Dworzysko.

Wszystkich kierowców prosimy o szczególną ostrożność i zwrócenie bacznej uwagi na obowiązujące znaki oraz sygnały kierujących ruchem.