S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zmiana lokalizacji dojazdu do zakładu kamieniarskiego w Kozłowie

[14.02.2022] W wyniku zaplanowanych prac remontowych pod obiektem WS1-12 (DP 1260C) w m. Kozłowo Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu.

Nowe zmiany zakładają zamknięcie dojazdu do zakładu kamieniarskiego na drodze powiatowej i przeniesienie go w km 18+300 drogi S5.

Prosimy kierowców o przestrzeganie limitów prędkości i życzymy bezpiecznej jazdy !


Zmiana lokalizacji dojazdu do zakładu kamieniarskiego w Kozłowie

Schemat zmiany