S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zamknięcie węzła Przechowo

[12.03.2021] W związku z przebudową węzła Przechowo 12 marca 2021 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w jego obrębie.

 

Zostały zamknięte łącznice zjazdowe z drogi wojewódzkiej DW-240 od strony Tucholi w kierunku Gdańska oraz Bydgoszczy, a także z drogi krajowej DK-91 od strony Torunia również w kierunku Bydgoszczy. Ponadto zostały zamknięte łącznice wjazdowe od strony Gdańska i od strony Bydgoszczy w kierunku Torunia i Świecia. Zamknięcie łącznic pozwoli na ich przebudowę z jednokierunkowych na dwukierunkowe: łącznicy zjazdowej od strony Torunia i Świecia w kierunku Gdańska oraz wjazdowej od strony Gdańska w kierunku Tucholi.

Skomunikowanie wszystkich relacji zostało umożliwione poprzez wykorzystanie tymczasowego ronda w ciągu drogi krajowej DK-5 w km ok. 17+665 (kilometraż DK) od strony Bydgoszczy i Gdańska oraz dzięki zjazdom z drogi wojewódzkiej 240 od strony Świecia i Tucholi.

Dalej obowiązuje zakaz wyprzedania i ograniczenie prędkości do 60 km/h, przed wjazdem na rondo do 40 km/h.