S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zamknięcie lewej jezdni na obwodnicy m. Świecie

[07.11.2017 r.] Generalny Wykonawca inwestycji informuje, iż w dniu 09.11.2017 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu całego ruchu na obwodnicy m. Świecie, czyli w ciągi drogi krajowej nr 5.

Planowane, tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na istniejącej obwodnicy m. Świecie będą polegały na zamknięciu lewej jezdni obwodnicy miasta, oraz przełożeniu całego ruchu, na jedną północą jezdnię. Ingerencja Wykonawcy robót w organizacje ruchu jest niezbędna i może obowiązywać nawet przez kilka miesięcy. Takie działanie Wykonawcy ma na celu przygotowanie się do frezowania istniejącej jezdni w celu wybudowania nowej nawierzchni, czyli przygotowania do zasadniczej budowy drogi. Jednakże mimo planowanego zamknięcia płynność ruchu będzie utrzymana. Reasumując, nastąpiła zmiana oznakowania poziomego na całym odcinku od m. Nowe Marzy do m. Dworzysko.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do wprowadzonych ograniczeń oraz zwrócenie szczególnej uwagi na znaki.

 

Jednocześnie Generalny Wykonawca informuje, że przystanek autobusowy zlokalizowany w miejscowości Morsk (kierunek Gdańsk) zostanie przeniesiony za przejście dla pieszych w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.