S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Zaawansowanie prac na obiektach inżynierskich

[14.02.2018 r.] Na budowie drogi ekspresowej S5 (odcinek Nowe Marzy-Dworzysko) dzięki sprzyjającej pogodzie trwają prace na wielu obiektach inżynierskich.

Łącznie na budowie liczy się 26 obiektów. Wyróżniamy 13 obiektów aktualnie istniejących oraz 13 nowobudowanych.

Wykonawca obecnie prowadzi prace już na 12 nowo powstających obiektach. Pod ich budowę powstały już fundamenty, wykonano montaż zbrojenia fundamentów oraz przyczółków. Wykonano także betonowanie części tych elementów.

Wykonawca przystąpił także do prac związanych z budową ostatniego obiektu stanowiącego górne przejście dla zwierząt (PZ2-1A) w m. Dworzysko. Trwają tam wykopy pod fundamenty konstrukcji.