S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEJĘCIA

[30.09.2022] Dotrzymanie terminów kontraktowych przez Wykonawcę odc. 1 S5

Inżynier w dniu 24.09.2022 r. wydał Świadectwo Przejęcia dla robót objętych Kontraktem uznając, że całość robót  została zasadniczo ukończona zgodnie z Kontraktem w dniu 27.08.2022 r. Wszelkie drobne prace zaległe, są w trakcie dokończania/usuwania.


WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEJĘCIA