S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Wykup gruntów pod drogę S5 - INFORMATOR

Na stronie internetowej bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawił się informator dotyczący wykupu gruntów pod drogę S5.

Informator zawiera broszurę dotyczącą procedury nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań:

 

" Broszura/ulotka służy tylko do celów informacyjnych i poglądowych, a zawarte w niej informacje są uogólnione. Prosimy pamiętać, że wiele spraw dotyczących wywłaszczenia gruntów będzie rozpatrywanych indywidualnie – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa."

"Informator zostanie również przekazany do urzędów gmin, w granicach których przebiegać będzie realizowana droga."

 

Link do wykupu gruntów pod drogę S5 - INFORMATORA