S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Wykonanie kolumn betonowych w m. Sulnówko

[22.03.2018 r.] Aktualnie w m. Sulnówko (km 15+000) trwają prace związane z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami betonowymi trasy zasadniczej, dróg poprzecznych oraz bocznych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 (odc. Nowe Marzy – Dworzysko).

Zastosowanie kolumn pozwala na wzmocnienie podłoża aby uwzględnić współpracę z otaczającym gruntem. Wzmocnienie skutkuje znacznym ograniczeniem tzw. osiadań gruntu.

Palowanie przeprowadza się za pomocą palownicy wyposażonej w rurę stalową, która pod wpływem wibracji pogrąża się i następnie wpuszcza mieszankę betonową pod ciśnieniem.

Wykonanie kolumn betonowych w m. Sulnówko.