S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Wszczęcie postępowania administracyjnego

[28.11.2016r.] W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

"Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Giulio Parolari - Dyrektor Kontraktu S5 Nowe Marzy-Dworzysko reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Cześć 1 –Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do Węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”. "

Źródło:BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/obwieszczenie-z-dnia-24-listopada-2016-r