S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na węźle Świecie Północ (Morsk)

[14.08.2020] W dniach 17-19.08.2020 r. nastąpi zmiana organizacja ruchu na węźle Świecie Północ/ Morsk (nowa nazwa projektowanego węzła).

Jej celem jest uwolnienie frontu robót dla przebudowy łącznic, budowy fragmentu jezdni głównej oraz remontu obiektu WD1-5 na skrzyżowaniu z istniejącą drogą powiatową nr 1286C, która będzie się krzyżować z drogą ekspresową w rejonie miejscowości Świecie i przebiegać nad drogą ekspresową. Po zmianie organizacji ruchu w obrębie węzła będzie funkcjonować tymczasowe rondo.


Zmiana organizacji ruchu na węźle Świecie Północ (Morsk)