S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

[13.07.2020] W poniedziałkowe popołudnie 13.07.2020 r. ruch z ponad dwukilometrowego odcinka S-5 za węzłem Nowe Marzy, od okolic obiektu WD1-2, który skomunikuje drogę powiatową nr 1255C (Święte – Grabowiec) i drogę gminną nr 031018C (Sartowice Dolne – Święte) z drogą ekspresową, został przełożony na równoległą drogę dojazdową DS6.

Wykonawca prowadzący od połowy czerwca prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczyna roboty na trasie głównej przyszłej ekspresówki. Do tej pory Wykonawca skupił się w szczególności na odchwaszczeniu i odhumusowaniu terenu, naprawie rozmytych skarp przy DS6 i DS4, organizacji zaplecza budowy, przygotowaniu placu składowego oraz pracach zabezpieczających i naprawczych na obiektach inżynierskich, o czym szerzej w zakładce Postęp prac. Materiał ilustrujący prace wykonane przez Budimex można znaleźć w zakładce Multimedia, gdzie oprócz galerii zdjęć znajdują się również krótkie filmy z placu budowy.