S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Uwaga! Ważne zmiany organizacji ruchu na obwodnicy Świecia

 

[18.11.2020] Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju postępują prace na odcinku 1 drogi ekspresowej S-5 od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko. Wykonawca w terminie oddał do użytku pierwszy nowo wybudowany obiekt inżynierski zlokalizowany w pobliżu węzła Nowe Marzy, co stanowi pierwszy kamień milowy w realizacji całej inwestycji.

Kierowców w najbliższym czasie czekają ważne zmiany związane z reorganizacją ruchu na obwodnicy Świecia.

W czwartek 19 listopada 2020 r. planuje się zamknięcie węzła Dworzysko (Świecie Południe), co umożliwi przebudowę łącznic węzła oraz budowę jezdni lewej S-5 w jego obrębie.

Węzeł Dworzysko na głównej relacji trasy DK-5 zostanie utrzymany, ale w miejscach łącznic zostaną zlokalizowane wjazdy na budowę. Kierowcy jadący do Świecia od strony Bydgoszczy będą kierowani do węzła Przechowo. Przystanek autobusowy obecnie znajdujący się na łącznicy w kierunku Bydgoszczy zostanie przeniesiony na trasę główną w km 5+265.

Z kolei w poniedziałek 23 listopada 2020 r. planuje się dwie zmiany organizacji ruchu na odcinku 1 S-5. Pierwsza zakłada wykorzystanie do ruchu prawej jezdni przyszłej drogi ekspresowej S-5 od km 3+640 do 4+670 w obrębie m. Święte, co pozwoli na otwarcie kolejnych frontów robót w ciągu głównym oraz kontynuację budowy obiektu WD1-2. Przełożenie ruchu na wskazanym odcinku obejmuje skrzyżowanie z drogą powiatową na Święte, które zostanie przeniesione w km 3+666. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wlot drogi powiatowej pełni również rolę wyjazdu z budowy! Dodatkowy wyjazd z budowy powstanie w km 1+050 drogi dojazdowej DS-6. Przystanki dla komunikacji zbiorowej zostaną wyznaczone na jezdni w km 3+700 po stronie lewej i w km 3+753 po stronie prawej.

Druga zmiana wynika z konieczności prowadzenia prac przy budowie drogi dojazdowej DS-9 w ciągu drogi wojewódzkiej DW-272 (ulicy Wojska Polskiego). Tor jazdy w kierunku Świecia zostanie skierowany ku prawej krawędzi jezdni. Za rondem w kierunku DK-5 dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h oraz zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania.