S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Utrudnienia na DK 5 od m. Nowe Marzy do m. Sartowice

[26.09.2017 r.] W związku z planowanym malowaniem oznakowania poziomego na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5, Wykonawca robót budowlanych wprowadza tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5.

Najbliższe utrudnienie wystąpi w dn. 27.09.2017r. Będzie odcinkowe zawężenie jezdni drogi krajowej nr 5 na odcinku od węzła Nowe Marzy, aż do skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową prowadzącą do m. Sartowice.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki i dostosowanie jazdy do wprowadzonych ograniczeń.