S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Tydzień Bezpieczeństwa już za nami

 

[13.10.2020] W dniach 7-11 października 2020 r. odbyła się 7. edycja wydarzenia Tydzień Bezpieczeństwa na budowach, inicjatywy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego jednym z sygnatariuszy jest wykonawca odcinka 1 drogi ekspresowej S-5 Budimex SA.

 

Na wtorkowym szkoleniu ,,Dobre praktyki w budownictwie”, które poprowadziła Małgorzata Wieczorek z Powiatowej Inspekcji Pracy, zostały przypomniane podstawowe punkty, jakie powinny zawierać Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót. Pani inspektor podkreśliła, że do najważniejszych czynników eliminujących wypadki na budowie, oprócz obowiązkowego szkolenia BHP, należy wdrożenie dobrych praktyk w codziennej pracy. Szczególną uwagę zwróciła na przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przystąpieniem do właściwych robót np. na wysokości lub w wykopie. Każde zaniedbanie w tym zakresie podyktowane presją czasu może zakończyć się wypadkiem i ostatecznie znacząco opóźnić ukończenie danej pracy.

Kluczowe znaczenie ma praca w dobrze zgranym zespole, którą na każdym szczeblu ktoś kieruje – brygadzista czy kierownik, który nie tylko powierza konkretne zadanie odpowiedniemu pracownikowi, nie tylko pilnuje jakości wykonywanej pracy, ale także dba o to, by procedury BHP nie były w żaden sposób łamane i omijane oraz aby dla wszystkich były zrozumiałe. Wszystko to wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na budowie.

Z kolei w środę 7 października strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy w formie inscenizowanej scenki: jesteśmy świadkami wypadku i musimy uratować nieprzytomnego poszkodowanego z płonącego auta.


W wytwórni mas bitumicznych w Sulnówku strażacy przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy