S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Trwają prace nad oceną techniczną obiektów

[09.05.2016 r.]

Na odcinku Nowe Marzy – Dworzysko trwają prace nad oceną techniczną istniejących obiektów przygotowywane w ramach dokumentacji projektowej.

Wykonywane są czynności związane z:

- badaniem geotechnicznym trasy,

- pobieraniem próbek betonowych z istniejących obiektów,

- oceną stanu obiektu.

Badania geotechniczne trasy

Pobieranie próbek betonowych istniejących obiektów