S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Sondowanie dynamiczne w m. Sulnowo (km 14+850)

[29.03.2018 r.] W dniu 28.03.2018 r. Wykonawca inwestycji przeprowadzał badania nośności i zagęszczenia zasypki przy wymianie gruntu w obszarze trasy głównej budowanej drogi ekspresowej S5.

Badania wykonywane są za pomocą sondy dynamicznej DPL. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej, wbijanej przy użyciu młota.

Przypominamy Państwu, o tymczasowej zmianie organizacji ruchu w m. Dworzysko. Wykonawca inwestycji pracuje tam nad budową górnego przejścia dla zwierząt. Ruch pojazdów odbywa się wahadłowo i takie utrudnienie może potrwać nawet do kilku tygodni, ponieważ trwają tam prace związane z betonowaniem fundamentów podpory.

Na węźle Świecie Południe w chwili obecnej trwają prace związane z budową nasypu w zakresie budowy nowego pasa ruchu, który będzie stanowił możliwość włączenia się do ruchu pojazdów jadących w kierunku m. Nowe Marzy - bezpośrednio z drogi powiatowej (nr 1286C - ul. Bydgoska).

 Ponadto na budowie drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy-Dworzysko), Wykonawca prowadzi prace związane z odhumusowaniem, następnie załadunkiem i transportem humusu na hałdę. Na długości całego odcinka Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi wycinkę drzew, oraz porządkuje teren. 

Na węźle Świecie Zachód w dalszym ciągu trwają prace związane z demontażem barier w celu przystąpienia do przygotowania się do zasadniczej budowy drogi ekspresowej S5.