S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Rozpoczęcia robót geologicznych

[16.05.2016 r.]

Wykonawca zgłosił rozpoczęcie robót geologicznych. 

W związku z wydaniem decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzającej Projekty robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Dworzysko, Wykonawca poinformował, że rozpoczął prace terenowe w dniu 13 maja 2016 r.