S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Rozbiórki budynków

[12.01.2018 r.] Na potrzeby budowy odcinka I drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy-Dworzysko), Wykonawca przy użyciu specjalnego sprzętu rozpoczął prace rozbiórkowe na obiektach kubaturowych. 

Rozbiórki budynków, które znalazły się w kolizji z powstającą drogą ekspresową S5, są kolejnym, niezbędnym etapem budowy drogi ekspresowej. W ramach tych działań przewiduje się łącznie wykonać 58 rozbiórek.


Rozbiórki budynków w m. Wiąg.

Rozbiórka budynków w m. Wiąg. Rozbiórka budynków w m. Wiąg. Rozbiórka budynków w m. Wiąg.