S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Roboty w przerwie zimowej

[01.02.2019 r.] Informujemy, że w okresie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. na terenie budowy drogi ekspresowej S5, obowiązuje tzw. przerwa zimowa. Wykonawcy deklarują jednak prowadzenie robót budowlanych.

Wykonawca prowadzi prace w zakresach, na które pozwalają warunki atmosferyczne, z uwzględnieniem obowiązujących aspektów technologicznych i reżimów jakościowych.

Obecnie trwają prace między innymi w m . Sartowice. Wykonawca wykonuje tam przewierty sterowane na potrzeby realizacji robót w branży wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w m. Wiąg i Nowe Marzy Wykonawca prowadził w mijającym tygodniu prace w branży sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej.