S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Roboty na budowie

[12.04.2019 r.] Obecnie na odcinku Nowe Marzy – Dworzysko trwają roboty związane z realizacją budowy drogi ekspresowej S5.

W m. Święte, Nowe Marzy Wykonawca pracuje przy nasypach, wykopach, wymianie gruntów, stabilizowane jest podłoże. Na obwodnicy m. Świecie, w pobliżu węzła Świecie Zachód układane są warstwy nawierzchni.

Prace prowadzone są również na obiektach inżynierskich. Między innymi w m. Święte trwają prace przy budowie jednego z wielu przepustów ekologicznych.

Roboty branżowe obecnie prowadzone są w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w m. Morsk.


Prace realizowane w okresie od 08.04.2019 r. do 14.04.2019 r.

[10.04.2019 r.] Walec gumowy w m. Wiąg. [10.04.2019 r.] Przygotowanie zaprawy cementowej w m. Święte. [10.04.2019 r.] Budowa przepustu ekologicznego w okolicy m. Święte. [10.04.2019 r.] Prace ziemne w m. Nowe Marzy. [10.04.2019 r.] Budowa przepustu ekologicznego w m. Święte.