S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przerwa zimowa na placu budowy

[22.01.2021] Pomimo trwającego od 15 grudnia 2020 r. kontraktowego okresu zimowego, który potrwa do 15 marca 2021 r., wykonawca Budimex S.A. kontynuuje roboty, w zakresie na jaki pozwalają warunki atmosferyczne. Warto zaznaczyć, że kontraktowy okres zimowy nie jest wliczany do czasu trwania Kontraktu i w tym okresie Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji prac.

Jeśli tylko pogoda pozwoli, Wykonawca do końca marca 2021 roku planuje na obwodnicy Świecia zakończyć i uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla następujących obiektów inżynierskich:

  • WD1-5 nad drogą S5 w km 12+273,81 wraz z dojazdami,
  • WS1-8 w km 14+768,55 w ciągu drogi S-5 (jezdnia lewa) wraz z dojazdami,
  • WS1-10 w km 16+246,16 w ciągu drogi S-5 (jezdnia lewa) wraz z dojazdami,
  • WS1-17 w km 20+710,78 w ciągu drogi S-5 (jezdnia lewa) wraz z dojazdami,
  • WS1-19 w km 21+975,13 w ciągu drogi S-5 (jezdnia lewa) wraz z dojazdami,
  • WS1-21 w km 24+197,37 w ciągu drogi S-5 (jezdnia lewa) wraz z dojazdami,
  • przepustu w km 21+300,00 pod jezdnią lewą drogi S-5.

Wykonanie tych obiektów pozwoli na przeniesienie ruchu na fragmenty nowo wybudowanej lewej jezdni obwodnicy Świecia, co z kolei udostępni front robót na jezdni prawej. 

Budimex kontynuuje prace również w zakresie robót drogowych i branżowych.