S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przenoszenie mrowisk

[13.06.2017 r.] Na odcinku 1 drogi ekspresowej S5 prowadzono prace związane z przenoszeniem mrowisk.

W dniu 02.06.2017 odbyła się inwentaryzacja mrowisk. Wyznaczono lokalizacje mrowisk i miejsc zastępczych. Łącznie zinwentaryzowano 52 mrowiska. W dniach 03.06, 05.06 oraz 07.06 w godzinach wczesnoporannych odbyło się przenoszenie mrowisk z gatunku: mrówka rudnica i mrówka ćmawa. W pierwszej kolejności przygotowano miejsce na nowe mrowisko. W tym celu wykopano niewielki dół, w którym umieszczono częściowo rozłożony pień. Następnie cały kopiec został przesypany do specjalnego worka. Podczas przenoszenia zwracano szczególną uwagę, aby nie wymieszać substratu pochodzącego z dwóch różnych mrowisk. Nowe mrowisko przykryto gałęziami drzewa iglastego w celu ograniczenia nasłonecznienia.

W/w prace wykonane zostały przez pracowników nadzoru przyrodniczego.


Przenoszenie mrowisk
Dokumentacja fotograficzna z przenoszenia mrowisk