S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię w okolicy węzła Przechowo

[09.03.2021] Wykonawca w celu kontynuowania robót na styku odcinków 1 i 2 budowanej S-5 w poniedziałek 8 marca 2021 r. przełożył ruch na nowo wybudowaną jezdnię lewą od km 19+400 (okolice węzła Przechowo) do 25+100 odcinka 1. Dalej ruch będzie prowadzony po lewej jezdni odcinka 2 od km 0+000 do 1+200.

Istniejąca do tej pory na początku odcinka 2 przewiązka zostanie zlikwidowana.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zostanie utrzymane ograniczenie prędkości do 60 km/h (w obrębie przewiązek do 40 km/h) oraz zakaz wyprzedzania na przedmiotowym odcinku.