S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przekazanie placu budowy Budimexowi

[8.05.2020] W poniedziałek 4 maja 2020 r. plac budowy został przekazany nowemu wykonawcy – przedsiębiorstwu Budimex S.A. 

Obecnie trwają roboty przygotowawcze polegające na analizie i weryfikacji materiałów wyjściowych i dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych. Oprócz tego jest przygotowywany harmonogram prac i inwentaryzacji przyrodniczej. Warto dodać, że w chwili obecnej nie ulega zmianie organizacja ruchu na drodze. Niemniej w dalszej kolejności takie zmiany nastąpią i na utrudnienia związane przede wszystkim z ograniczeniem prędkości należy się przygotować.