S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Przekazanie placu budowy

[29.06.2017 r.] Dnia 29 czerwca 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą "Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Nowe Marzy”(bez węzła) do węzła „Dworzysko”(z węzłem) o długości około 23,3 km.

Plac budowy jest terenem na którym prowadzone są roboty budowlane, oraz przestrzeń zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. Przekazanie placu budowy pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji w terenie.