S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace przygotowawcze na placu budowy

[26.06.2020] Wykonawca intensyfikuje działania podejmowane w ramach robót przygotowawczych na placu budowy.

Rozpoczął odchwaszczanie i odhumusowanie terenu oraz przygotowywanie podłoża. Umacnia rozmyte skarpy, zagęszcza wykonane warstwy nasypu, a także organizuje plac składowy, montuje zabezpieczenia BHP i przygotowuje zaplecza socjalne dla pracowników. Wykonawca podjął również prace przygotowawcze do budowy kanalizacji deszczowej oraz dla przebudowy kolizji elektronergetycznej w miejscowości Wiąg. Oprócz tego kontynuuje prace projektowe – przygotowuje projekty budowlane oraz wykonawcze w zakresie robót drogowych, branży geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, branż: sanitarnej, melioracyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, zieleni oraz ekranów akustycznych.

 

Zwracamy uwagę, by zachować szczególną ostrożność oraz dostosować prędkość do znaków obowiązujących na odcinku 1 S-5 od Nowych Marz do Dworzyska, gdyż na plac budowy zaczęły się już pojawiać koparki, spycharki i samochody ciężarowe.