S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace na budowie

[06.06.2019 r.] Na terenie budowy odcinka 1 drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy – Dworzysko) prowadzone były prace związane z odnawianiem tymczasowego oznakowania poziomego barwy żółtej w m. Dworzysko, a także trwają roboty naprawcze uszkodzonej nawierzchni trasy głównej w m. Święte.


Prace realizowane w okresie od 03.06.2019 r. do 08.06.2019 r.

[06.06.2019 r.] Prace naprawcze w m. Święte [05.06.2019 r.] Odnawianie tymczasowego oznakowania poziomego barwy żółtej w m. Dworzysko [05.06.2019 r.] Odcinek drogi głównej w m. Dworzysko [05.06.2019 r.] Droga dojazdowa DS10 w m. Wiąg [05.06.2019 r.] Węzeł Sartowice