S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace na budowie

[21.11.2017 r.] Obecnie, na budowie drogi ekspresowej S5 (odcinek Nowe Marzy - Dworzysko), wykonuje się wiele robót.

Na obwodnicy m. Świecie została zamknięta lewa jezdnia. W celu zapewnienia komunikacji wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, na czas przeprowadzenia robót Wykonawcy cały ruch skierowany jest na jedną, zachodnią jezdnię. Poza tym na całej długości drogi DK5 (od m. Nowe Marzy do m. Dworzysko) nastąpiła zmiana oznakowania poziomego.

Na węźle Dworzysko Wykonawca rozpoczął frezowanie jezdni lewej (przy WD1-20). Frezowanie jezdni jest rozbiórką całej zniszczonej nawierzchni, w celu zbudowania nowej.

Ponadto w dalszym ciągu trwa zagospodarowywanie terenu zaplecza w okolicy m. Sulnówko (w km 16+000), m.in. zamontowano wytwórnię betonu, przygotowano pomieszczenia socjalne.

W Wiągu Wykonawca przeprowadza porządkowanie terenu po wycince drzew.

W miejscu budowy Węzła Sartowice (km 7+000) trwa mieszanie spoiwa hydraulicznego (tefry) z gruntem w celu jego stabilizacji. W efekcie wzrasta jego zagęszczalność oraz nośność.

Ponadto trwają prace polegające na tworzeniu nasypów i wykopów. Roboty na bieżąco są zabezpieczane drewnianymi barierkami, które służą ochronie przed wypadkami na budowie.

Z placu budowy Wykonawca na bieżąco wywozi karpiny oraz humus.

Wykonawca w ostatnim tygodniu złożył prefabrykaty w celu przygotowania się do budowy kolejnych przepustów ekologicznych (m.in. w km 4+000, 22+000).

W dalszym ciągu na budowie trwa przekazywanie działek pod budowę drogi ekspresowej S5.