S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Prace na budowie

[05.09.2017 r] W ostatnim tygodniu na budowie odcinka 1 drogi ekspresowej S5, przeprowadzono szereg prac.

Wykonawca usuwał humus przy istniejącym pasie drogowym. Wierzchnia warstwa gleby składa się z mchu, trawy, roślin wraz z korzeniami. Składowany humus po zakończeniu budowy będzie musiał wrócić na miejsce pierwotne.

Na odcinku 1 planowanej drogi ekspresowej S5 wykonano także karczowanie, która polega na usuwaniu drzew oraz pniaków wraz z korzeniami.

W dalszym ciągu trwają prace polegające na budowie nasypów i wykopów. Wykonawca Robót Budowlanych oczyszczał też plac budowy z pozostałych karpin.

Ponadto powstała droga dojazdowa do kopalni kruszyw w miejscowości Kozłowo, dzięki czemu kruszywa będą dowożone na budowę bez konieczności wykorzystania dróg krajowych czy wojewódzkich.

Jedną z wielu prac na budowie było również badanie gleby słabonośnej w miejscowości Nowe Marzy. Gleba ta, jak się okazało po przebadaniu musi być opracowany projekt zagęszczenia aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń w przyszłości.

Poza tym, na Placu Budowy w miejscowości Sartowice przystąpiono do budowy drogi technologicznej. Droga ta będzie służyła Wykonawcy do transportu materiałów i sprzętu na budowę.