S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp robót na drodze S5

[08.11.2019 r.] W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, pragniemy zapewnić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje postęp robót na budowie drogi ekspresowej S5 i przekazuje mieszkańcom informacje o realizowanych pracach.

W mijającym tygodniu Wykonawca 3 odcinka: węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) - węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn) dokonał podniesienia łuków wiaduktu nad linią PKP w Maksymilianowie. Obecnie trwa spawanie i wzmacnianie konstrukcji a następnie rozpocznie się montaż płyty głównej, na której ułożona zostanie nawierzchnia przyszłej drogi ekspresowej.
Dodatkowo Wykonawca prowadzi też intensywne prace w obrębie mostu nad Brdą (228 m długości, szerokość 35,5 m), między Bożenkowem a Tryszczynem. Ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie obiektu.

 

Na odcinku 4: węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota) budowanej drogi S5, Wykonawca kontynuował rozbiórkę mostu nad Kanałem Bydgoskim w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 10 i realizował liczne roboty w obrębie węzła Pawłówek. Dodatkowo prowadzone są prace przy budowie ronda w m. Lisi Ogon, którym to poprowadzony zostanie niebawem objazd dla istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z ulicami: Bydgoską i Potulicką.

 

Pragniemy poinofrmować, że trwają również zaawansowane prace nad przygotowaniem tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków budowanej drogi ekspresowej. Prace mają na celu skomunikowanie poszczególnych odcinków budowanej trasy szybkiego ruchu, będących na różnych etapach realizacji, z istniejącą siecią dróg. Po zaopiniowaniu dokumentów dot. tymczasowej organizacji ruchu (przez m.in. policję, ew. innych zarządców dróg) oraz zatwierdzeniu ich przez zamawiającego (GDDKIA) będzie można przedstawić szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych odcnków budowanej trasy.

 

Obecnie na czterech odcinkach drogi ekspresowej S5 realizowane są roboty a dla pozostałych trzech odcinków, trwają procedury przetargowe zmierzające do wyboru wykonawców. W związku z dużą ilością zapytań (ok. 2500), które wpłynęły do bydgoskiego Oddziału od potencjalnych Wykonawców,  termin otwarcia ofert został przesunięty dla odcinka 5 Bydgoszcz Błonie-Szubin Północ na 13 listopada a dla odcinków 1 i 2 Nowe Marzy-Świecie Południe-Bydgoszcz Północ na 26 listopada.

 

Pragniemy zapewnić, że wszystkie informacje dotyczące postępu robót podawane są na bieżąco wszystkim mieszkańcom na stronach GDDKIA, kontach społecznościowych oraz stronach internetowych poszczególnych kontraktów.

 

Szczegółowe informacje dot. budowy poszczególnych odcinków drogi S5 LINK