S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp robót na budowie

[05.01.2017 r.] Aktualnie Wykonawca prowadzi następujące roboty związane z budową drogi ekspresowej:

W m. Święte trwają roboty polegające na przebudowie wodociągu kolidującego z budową drogi ekspresowej S5. Trwa porządkowanie terenu po wycince drzew. Wykonawca także wywozi i segreguje materiały uzyskane po przeprowadzanych rozbiórkach budynków. Wykonawca przygotowuje także konstrukcje Multiplate do montażu, w zakresie obiektu (PZ1-2a) – przejście dla zwierząt w m. Sartowice. Na budowie trwa również wykonywanie zbrojenia korpusu, oraz zasypka fundamentu dla obiektu (WD1-2) stanowiącego wiadukt drogowy w m. Święte. Wybudowany wiadukt umożliwi komunikację dróg publicznych prowadzących z m. Sartowice do m. Święte -  z drogą ekspresową S5.