S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp robót

[12.10.2017 r.] W ostatnim czasie, na odcinku 1 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził  szereg prac.

Od m. Nowe Marzy do m. Dworzysko trwają prace związane z odhumusowaniem za pomocą ciężkiego sprzętu. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie dalszych prac związanych z budową drogi.

Wykonawca w dalszym ciągu porządkuje teren po wycince drzew, poprzez oczyszczanie terenu z karpin.

Roboty ziemne prowadzone są pod stałym nadzorem archeologicznym.

W okolicy m. Sartowice, Morsk, Dworzysko Wykonawca przebudowuje kolizje elektroenergetyczne. Przebudowa polega na demontażu istniejących przewodów, a następnie na montażu nowych w powstałym przepuście pod planowaną budową drogi ekspresowej S5.

Wykonawca, za pomocą specjalnego sprzętu, kontroluje jakość wykonanych robót wykonując badania nośności gruntu za pomocą płyty VSS oraz zagęszczenia gruntu przy wykorzystaniu cylindra Is i sondy dynamicznej DPL.

W okolicy istniejącego wiaduktu kolejowego WK1-16 zamontowano fundament pod planowany montaż słupa wysokiego napięcia 220kV. Wykonawca robót budowlanych w najbliższym czasie planuje przystąpić do budowy nasypu w okolicy m. Kozłowo.

Ponadto Wykonawca zapewnia stałą kontrolę geodezyjną wykonywanych robót.