S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac w okresie zimowym

[16.03.2018 r.] Szanowni Państwo. Od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca na budowie obowiązywała przerwa zimowa. Pomimo powyższego Wykonawca prowadził liczne prace w wielu branżach.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem, następnie załadunkiem i transportem humusu na hałdę.

Na długości całego odcinka prowadzono wycinkę drzew, oraz porządkowano teren.

Na budowie wykonywano liczne przebudowy kolizji wodociągowych (wykonywanie wodociągów), teletechnicznych (m.in. układanie kabli, montaż złączy na kablach), energetycznych (układanie przewodów elektrycznych). W każdej branży prowadzono też prace porządkowe.

Wykonawca prowadził również prace rozbiórkowe w m. Wiąg oraz rozpoczął prace melioracyjne.

W czasie przerwy zimowej wykonywano również prace związane z budową nasypu, a także z jego zagęszczeniem w m. Nowe Marzy, Święte.

 W warunkach pogodowych pozwalających na prowadzenie prac Wykonawca realizował budowę wielu obiektów inżynierskich. Do takich prac na budowie możemy zaliczyć: wykopy pod budowę fundamentów, montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie integralnych elementów. Takie prace prowadzono w pasie drogowym drogi S5 - w m. Sulnowo, Sulnówko, Sartowice a także na obiektach znajdujących się na obwodnicy m. Świecie w pobliżu węzła Świecie Południe.

Na węźle Świecie Północ trwały prace związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni. Materiał powstały w trakcie frezowania nawierzchni jest cennym materiałem odzyskiwanym w procesie recyklingu. Otrzymany urobek z frezowania zostanie ponownie wykorzystany do umocnienia poboczy, jak również do budowy podbudowy na drogach serwisowych.

W ostatnim  czasie Wykonawca prowadził prace związane z wymianą gruntu w m. Sulnowo.

Na budowie rozpoczęto też prac związanych z demontażem słupów oświetleniowych w celu przystąpienia do przygotowania się do zasadniczej budowy drogi.

Wykonawca kontynuował prace związane z budową przepustów ekologicznych dla małych zwierząt. Przepusty przebiegać będą pod ciągiem głównym drogi S5 oraz pod drogami serwisowymi i pasami technologicznymi. Przepusty umożliwiać będą bezpieczne przejście małych zwierząt pod drogą oraz uniemożliwią zwierzętom dostanie się na główną drogę, co zwiększy bezpieczeństwo dla ruchu drogowego.

Dodatkowo Wykonawca przystąpił do budowy kolejnych dwóch górnych przejść dla zwierząt w m. Sartowice (km 6+000) oraz w m. Dworzysko (km 24+900).  W okresie zimowym prowadzone były roboty polegające na montażu konstrukcji Multiplate na uprzednio wykonanym materacu kruszywowym, stanowiącym fundament pod konstrukcję stalową na drogach serwisowych. Konstrukcja nośna będzie stanowić przepust zbudowany z blach stalowych falistych o przekroju zamkniętym. Ponadto prowadzone były prace związane z budową fundamentów oraz montażem konstrukcji Multicore nad projektowanym ciągiem głównym drogi ekspresowej S5. Przedmiotowy obiekt zapewni zwierzętom swobodne oraz bezpieczne przemieszczanie się nad drogą ekspresową S-5.

 Ponadto Wykonawca rozpoczął budowę czterech obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej nr 5 dla nowobudowanej jezdni w kierunku Gdańska. W chwili obecnej trwają pracę związane ze zbrojeniem i betonowaniem korpusów przyczółków.

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca rozpoczął budowę kładki dla pieszych w pobliżu węzła Świecie Północ, która umożliwi mieszkańcom bezpieczne przejście. Wykonana została jedna spośród dwóch podpór. Wykonawca przygotowuje się do prac związanych z budową pochylni, która umożliwi także osobom niepełnosprawnym swobodny wjazd na obiekt.

Całość prac na budowie drogi ekspresowej S5 posiada stały nadzór geodezyjny oraz archeologiczny.