S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na odcinku Nowe Marzy - Dworzysko

[21.09.2017 r.] Aktualnie na odcinku Nowe Marzy – Dworzysko budowy drogi ekspresowej S5 wykonuje się szereg prac.

Wykonawca robót przygotowuje podłoże pod budowę drogi serwisowej nr 4 i 6 w Nowych Marzach. W miejscu gdzie ma powstać węzeł „Sartowice” Wykonawca realizuje prace wykopowe oraz planuje wykonać badanie podłoża za pomocą sondy geotechnicznej. Badanie gruntu sondą pozwala określić stopień plastyczności, stopień zagęszczenia oraz moduł odkształcenia gruntu.

W miejscowości Święte realizowane są prace wykonania przewiertów sterowanych pod korpusem drogi. Wykonanie przewiertów jest związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych. Prace te są wykonywane przy pomocy specjalnej głowicy sterującej. W głowicy jest umieszczona sonda-nadajnik, która będzie dawała możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Wykonawca również planuje postawić więcej płotków herpetologicznych, ze względu na obecny okres migracji płazów. Budowa tego typu ogrodzeń ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów poprzez uniemożliwienie im wejście na plac budowy.

Ponadto w dalszym ciągu odbywa się odhumusowanie, usuwanie karpin. Trwają również prace wycinki drzew będących w skrajni z istniejącym pasem drogowym. Wykonuje się też prace geodezyjne oraz archeologiczne.


Postęp prac na odcinku Nowe Marzy - Dworzysko

Przygotowanie urządzeń pod przewierty sterowane. Postęp robót budowlanych w m. Nowe Marzy. Postęp prac budowy drogi ekspresowej S5 w m. Kozłowo. Postęp prac w pobliżu zaplecza budowy.