S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na budowie

[31.05.2019 r.] Na terenie budowy odcinka 1 drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy – Dworzysko) prowadzone są roboty z zakresu prac drogowych i wodno-kanalizacyjnych.

W branży drogowej trwają prace związane z naprawą usterek nawierzchni na drodze DK5.

Dodatkowo w m. Kozłowo realizowane są także roboty związane z zamknięciem kolizji wodno-kanalizacyjnej.


Prace realizowane w okresie od 27.05.19 r. do 01.06.19 r.

[31.05.2019]  Odnawianie tymczasowego oznakowania poziomego w m. Nowe Marzy [31.05.2019] Prace remontowe trasy głównej [31.05.2019] Obiekt PZ2-1 A w m. Dworzysko [31.05.2019] Droga trasy głównej [31.05.2019] Droga DK5 w m. Dworzysko [31.05.2019] Trasa główna w m. Święte