S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na budowie

[24.05.2019 r.] Na terenie budowy odcinka 1 drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy – Dworzysko) prowadzone są roboty z zakresu prac drogowych i wodno-kanalizacyjnych.

W branży drogowej trwają prace związane z zagęszczaniem i profilowaniem podbudowy trasy głównej w m. Święte.

Dodatkowo w m. Święte, w okolicy planowanego MOP-u, Wykonawca zajmuje się profilowaniem i zagęszczaniem nasypu.

W m. Morsk realizowane są także roboty związane z zamknięciem kolizji wodno-kanalizacyjnej.