S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na budowie

[25.04.2019 r.] Na odcinku 1 drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Dworzysko, Wykonawca prowadzi prace w branży mostowej. Na obiektach WD1-1 w Nowych Marzach, WS1-19  i WS1-17 na obwodnicy m. Świecie. 

Wykonywane są prace polegające na budowie ściany oporowe, zbrojenia gzymsu skrzydełek oraz demontażu gzymsu skrzydełek. W okolicy Węzła Świecie Południe wykonywane są nasypy, wykopy. W miejscowości Święte Wykonawca realizuje budowę przepustów ekologicznych (zbrojenie dennej głowicy, wykonywanie zasypek przepustu).

Dodatkowo na obwodnicy m. Świecie, trwają prace związane z przebudową kolizji wodociągowej.