S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na budowie

[31.10.2017 r.] Aktualnie na odcinku Nowe Marzy – Dworzysko Wykonawca prowadzi szereg prac.

Prace na budowie są związane głównie z usuwaniem warstw humusu. Pozwoli to na rozpoczęcie dalszych prac związanych z budową drogi. Ponadto intensywnie trwa zagospodarowanie zaplecza budowy w okolicy m. Sulnówko, poprzez przygotowanie do zamontowania wytwórni mas bitumicznych, oraz węzłów betoniarskich. Wykonawca aktualnie przygotowuje tam również wjazdy na zaplecze budowy bezpośrednio z drogi DK 5.

Wykonawca aktualnie stopniowo wprowadza tymczasową organizacje ruchu na istniejącej obwodnicy m. Świecie. Jest to związane z potrzebą planowanego zamknięcia lewej jezdni obwodnicy miasta, w celu przystąpienia do frezowania jezdni, usunięcia oznakowania, barierek itp. czyli przygotowania do zasadniczej budowy drogi. Jednakże mimo planowanego zamknięcia płynność ruchu będzie utrzymana.

Ponadto na budowie drogi S5 według potrzeby odbywają się badania podłoża w celu opracowania projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych. Na terenie budowy pojawiają się liczne nasypy, wykopy oraz wymiany gruntów.

Powyższe prace wykonuje się pod stałym nadzorem archeologicznym oraz geodezyjnym.

Wykonawca inwestycji angażuje do pracy coraz więcej podwykonawców. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych - nawiązał współpracę z 42 usługodawcami, dostawcami oraz podwykonawcami robót budowlanych.