S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Poprowadzenie ruchu po docelowej nawierzchni drogi ekspresowej S5

[26.03.2022] Wykonawca w dniu 25.03.2022 r. przełożył ruch na odcinku drogi S5 od km 19+400 do km 25+100

Od piątku 25 marca 2022 r., Kierowcy, którzy kierują się w stronę Bydgoszczy, zjeżdżając z tymczasowego ronda w Przechowie poprowadzeni zostali na prawa nitkę drogi S5 w km 19+900 (analogicznie został poprowadzony ruch w stronę Gdańska). Przez ok. 5 km Podróżujący przemieszczają się po docelowym układzie drogi ekspresowej. Dużą zmianą, w stosunku do dotychczasowo wprowadzanych tymczasowych organizacjach ruchu, jest zastosowanie separatorów U-21 w osi jezdni.

Prosimy Kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu limitów prędkości.

Życzymy bezpiecznej jazdy !


Poprowadzenie ruchu po docelowej nawierzchni drogi ekspresowej S5